Erfahrungen & Bewertungen zu T. B. D. GmbH - Carbon Heater

Carbon Heater® FAQ - veel gestelde vragen

Oorzaak: (a) De veiligheidsreflex in het verwarmingselement is geactiveerd.

Actie: (voor a) Vervang de verwarming of neem contact op met uw vakhandelaar of onze support.

Oorzaak: (a) De netstekker is niet aangesloten. (b) De montagestekker van het verwarmingselement in de besturing is niet correct aangesloten. (c) De veiligheidsreflex in de besturingseenheid is door overbelasting geactiveerd.

Actie: (voor a en b) Netstekker of montagestekker insteken/controleren. (voor c) De besturing vervangen of contact opnemen met uw vakhandelaar of onze support.

Oorzaak: (a) onderbreking tussen de thermostaat en het verwarmingselement. (b) Er bevindt zich een overgangsweerstand aan de meetleiding (c) Defect aan het verwarmingselement.

Actie: (voor a) Controleren of de verbindingsstekker (verwarmingselement naar thermostaat) correct is ingestoken. (voor b) Indien (a) is opgelost en "E 001" blijft verschijnen, de verbindingsstekker (verwarmingselement naar de thermostaat) verschillende keren (5 tot 10 maal) insteken en uittrekken. (voor c) Indien (a) is opgelost en (b) is gebeurd en "E 001" blijft verschijnen, is het defect aan het verwarmingselement te wijten en in dit geval moet de volledige verwarming worden vervangen. Neem contact op met uw vakhandelaar of onze support.

Oorzaak: (a) Kortsluiting aan de temperatuursensor. (b) Onderbreking van de verwarmingsfunctie/verwarmingslus.

Actie: (voor a en b) In dit geval moet de volledige verwarming worden vervangen. Neem contact op met uw vakhandelaar of onze support.

Oorzaak: (a) Het is het moment om de conditioner bij te vullen.

Actie: (voor a) De conditioner bijvullen en vervolgens op het besturingselement de knoppen "+" en "-" en het "sleutelsymbool" gelijktijdig gedurende ongeveer 3 seconden indrukken. Er klinkt een pieptoon en de weergave verdwijnt tot de volgende herinnering.

Oorzaak: (a) De veiligheidsreflex in het verwarmingselement is geactiveerd.

Actie: (voor a) Verwarming vervangen of contact opnemen met uw vakhandelaar of onze support.

Oorzaak: (a) De netstekker is niet ingestoken. (b) De montagestekker van het verwarmingselement in de besturing is niet correct aangesloten. (c) Timer of tijdschakelaarklok is verkeerd ingesteld.

Actie: (voor a en b) Netstekker of montagestekker insteken/controleren. (voor c) De timer of de tijdschakelaarklok volgens de handleiding instellen.

Oorzaak: (a) De netstekker is niet aangesloten. (b) De veiligheidsreflex in de besturingseenheid is door overbelasting geactiveerd.

Actie: (voor a) Netstekker insteken/controleren. (voor b) De besturing vervangen of contact opnemen met uw vakhandelaar of onze support.

Oorzaak: (a) Storing in de besturing.

Actie: (voor a) Besturing vervangen of contact opnemen met uw vakhandelaar of onze support.

Oorzaak: (a) Storing in de besturing.

Actie: (voor a) Besturing vervangen of contact opnemen met uw vakhandelaar of onze support.

Oorzaak: (a) Syteemfout in de besturing.

Actie: (voor a) Besturing van het stroomnet loskoppelen (ong. 1 uur) en opnieuw insteken. Neem contact op met uw vakhandelaar of onze support indien de fout zich herhaalt.

Oorzaak: (a) Meetfout in de besturing of aan het verwarmingselement.

Actie: (voor a) De montagestekker van het verwarmingselement meerdere keren uittrekken en opnieuw insteken. Neem contact op met uw vakhandelaar of onze support indien de fout zich herhaalt.

Oorzaak: (a) Meetfout in de besturing of aan het verwarmingselement.

Actie: (voor a) De montagestekker van het verwarmingselement meerdere keren uittrekken en opnieuw insteken. Neem contact op met uw vakhandelaar of onze support indien de fout zich herhaalt.

Oorzaak: (a) Het verwarmingselement is verkeerd geïnstalleerd, met het opschrift naar beneden. (b) De veiligheidsgeleiding/-aarding ontbreekt/is niet aangesloten op het circuit of op de stroomverdeler.

Actie: (voor a) Het verwarmingselement volgens de technische handleiding installeren. (b) Neem contact op met uw elektromonteur, vakhandelaar of onze support.

Oorzaak: (a) Precieze temperatuurmeting, kleine hysteresis (klein verschil tussen in- en uitschakeltemperatuur).

Actie: (voor a) Geen actie vereist. De levensduur wordt niet beïnvloed en het energieverbruik stijgt hierdoor ook niet.

Oorzaak: (a) Het verwarmingselement is beschadigd door een massieve knik in het verwarmingsoppervlak. (b) De cumulatieve reststromen van alle elektrische apparaten zijn te hoog.

Actie: (voor a) Het verwarmingselement vervangen of contact op met uw vakhandelaar of onze support. (voor b) Neem contact op met uw elektromonteur, vakhandelaar of onze support.

Oorzaak: (a) Indien nodig moet de hoofdschakelaar* worden afgesteld.

Actie: (voor a) Neem contact op met onze support.

*Voor een betrouwbare werking moet de stroomonderbreker van het betreffende stroomcircuit een instelbare gevoeligheid hebben. In dit verband adviseren wij de stroomonderbreker van Eltako GmbH met de typeaanduiding FR12 (of vergelijkbaar).