Service

Carbon Heater®

Korte handleiding voor de montage van de Carbon Heater® waterbed verwarming

Voor uitvoerige informatie, zie de bedieningshandleiding. Deze wordt bij elke verwarming meegeleverd en kan in de downloadzone geraadpleegd worden. Afhankelijk van aard en uitvoering van het waterbed staan verschillende Carbon Heater® verwarmingsystemen ter beschikking. Meer informatie over de juiste waterbedverwarming vindt u onder Producten.

1. Controleer voor de montage de werking van de waterbedverwarming. Steek de kabel/stekker (Nr. 4) in de contactdoos (220 – 230 Volt AC). Het verwarmingselement (Nr. 2) moet na enkele seconden warm worden. Na de functiecontrole de verwarming altijd van het stroomnet ontkoppelen. Dit geldt ook bij de demontage van het waterbed. Vooraleer de waterkernen te legen altijd de verwarming van het stroomnet ontkoppelen.

2. De montagestekker/stuurkabel van het verwarmingselement (Nr. 3) uit de sturing (Nr. 1) trekken.

3. Het verwarmingselement (Nr. 2), in het midden van de waterkern (Nr. 10) resp. min. 10 cm van het frame (Nr. 7) en onder de veiligheidsbak (Nr. 8) plaatsen. De bodemplaat (Nr. 6) moet van montageresten ontdaan worden, en de spleten tussen de platen moeten opgevuld zijn. Het verwarmingselement (Nr. 2) moet zonder plooien zijn en mag in geen geval onder een schuimstofdeel liggen.

4. De stuurkabel met montagestekker van het verwarmingselement (Nr. 3) door de voorziene opening van de bodemplaat (Nr. 6) voeren. De klauwcontacten van de montagestekker niet buigen.

5. De montagestekker van het verwarmingselement (Nr. 3) in steekrichting aan de sturing (Nr. 1) insteken. De netstekker van de sturing (Nr. 4) pas op de contactdoos aansluiten wanneer de waterkern (Nr. 10) volledig gevuld is.

Energy costs calculator

Informatie van uw waterbed:


Hoogte water kern:
cm
Breedte water kern:
(zonder schuim frame)
cm
Lengte water kern:
(zonder schuim frame)
cm
Gewenste temperatuur:
(aanbevolen: 28°C)
°C
Geïsoleerde bodemplaat?

Resultaat:


Energievraag bij 19°C
Kamertemperatuur:
(koud jaargetijde)
kWh / day*
Energievraag bij 21°C
Kamertemperatuur:
(Jaargemiddelde)
kWh / day*
Energievraag bij 23°C
Kamertemperatuur:
(warme jaargetijde)
kWh / day*

* Het berekend en weergegeven waarden worden weergegeven als benchmarks. Afhankelijk van het seizoen, ventilatie gedrag en dikte van de deken kan de resultaatwaarden verschillen??.
Erfahrungen & Bewertungen zu T. B. D. GmbH - Carbon Heater T. B. D. GmbH - Carbon Heater hat 4,67 von 5 Sterne | 116 Bewertungen auf ProvenExpert.com