FAQ

Carbon Heater®

De waterbedverwarming wordt niet warm

De LED van de analoge sturing licht ononderbroken op.

Oorzaak:
(a) Veiligheidsreflex in het verwarmingselement heeft getriggerd.

Maatregel:
(bij a) De verwarming vervangen resp. de dealer of onze support contacteren.

De waterbedverwarming wordt niet warm

De LED van de analoge sturing licht nooit op.

Oorzaak:
(a) Netstekker niet ingestoken. (b) Montagestekker van het verwarmingselement in de sturing is niet correct verbonden. (c) Veiligheidsreflex in de sturing heeft getriggerd resp. overbelasting.

Maatregel:
(bij a en b) Netstekker resp. montagestekker insteken/controleren. (bij c) Sturing vervangen resp. dealer of onze support contacteren.

De waterbedverwarming wordt niet warm

Storing of fout: Aanduiding E 001 verschijnt in de display.

Oorzaken:
a) Onderbreking tussen thermostaat en verwarmingselement. b) Aanwezigheid van overgangsweerstand aan de meetleiding. c) Defect in het verwarmingselement.

Maatregel:
voor a) Controleer of de montagestekker juist in de thermostaat is gestoken. (voor b) Als (a) is uitgevoerd, montagestekker meerdere keren (5-10 keer) in thermostaat steken en er weer uittrekken. (voor c) Is (a en b) uitgevoerd en aanduiding E 001 blijft verschijnen, is er een storing van het verwarmingselement. In dat geval moet het volledige verwarmingssysteem worden vervangen. Neem contact op met uw dealer of onze ondersteuning.

De waterbedverwarming wordt niet warm

Storing of fout: Aanduiding E 002 of E 003 verschijnt in de display.

Oorzaken:
a) Kortsluiting aan de temperatuursensor. b) Onderbreking van de verwarmingscircuit.

Maatregel:
(voor a en b) Het volledige verwarmingssysteem moet worden vervangen. Neem contact op met uw dealer of onze ondersteuning.

De waterbedverwarming wordt niet warm

In de temperatuurindicator (bijvoorbeeld 28.0°C) van het digitale display knippert het decimale punt ononderbroken.

Oorzaak:
(a) Veiligheidsreflex in het verwarmingselement heeft getriggerd.

Maatregel:
(bij a) De verwarming vervangen resp. de dealer of onze support contacteren.

De waterbedverwarming wordt niet warm

In de temperatuurindicator (bijvoorbeeld 28.0°C) van het digitale display knippert het decimale punt nooit.

Oorzaak:
(a) Netstekker is niet ingestoken. (b) De montagestekker van het verwarmingselement in de sturing is niet correct verbonden. (c) Timer resp. tijdschakelklok foutief ingesteld.

Maatregel:
(bij a en b) Netstekker resp. montagestekker insteken/controleren. (bij c) Timer resp. tijdschakelklok volgens de bedieningshandleiding instellen.

De waterbedverwarming wordt niet warm

Er verschijnt geen waarde in het display van de digitale sturing.

Oorzaak:
(a) Netstekker is niet ingestoken. (b) Veiligheidsreflex in de sturing heeft getriggerd resp. overbelasting.

Maatregel:
(bij a) Netstekker insteken/controleren. (bij b) Sturing vervangen resp. dealer of onze support contacteren.

Waterbedverwarming wordt te warm

De LED van de analoge sturing flikkert.

Oorzaak:
(a) Slechte werking van de sturing.

Maatregel:
(bij a) Sturing vervangen resp. dealer of onze support contacteren.

De waterbedverwarming wordt te warm

In de temperatuurindicator (bijvoorbeeld 28.0°C) van het digitale display knippert het decimale punt nooit.

Oorzaak:
(a) Slechte werking van de sturing.

Maatregel:
(bij a) Sturing vervangen resp. dealer of onze support contacteren.

De waterbedverwarming wordt te warm

Er verschijnt geen waarde in het display van de digitale sturing.

Oorzaak:
(a) Systeemfout van de sturing.

Maatregel:
(bij a) De sturing van het stroomnet nemen (ongeveer 1 h). Treedt deze fout herhaaldelijk op, neem dan contact op met uw dealer of met onze support.

De waterbedverwarming wordt sporadisch te warm

De LED van de analoge sturing licht ononderbroken op.

Oorzaak:
(a) Meetfout in de sturing of aan het verwarmingselement.

Maatregel:
(bij a) De montagestekker van het verwarmingselement naar de sturing meerder keren insteken en uittrekken. Treedt deze fout herhaaldelijk op, neem dan contact op met uw dealer of met onze support.

De waterbedverwarming wordt sporadisch te warm

In de temperatuurindicator (bijvoorbeeld 28.0°C) van het digitale display knippert het decimale punt ononderbroken.

Oorzaak:
(a) Meetfout in de sturing of aan het verwarmingselement.

Maatregel:
(bij a) De montagestekker van het verwarmingselement naar de sturing meerder keren insteken en uittrekken. Treedt deze fout herhaaldelijk op, neem dan contact op met uw dealer of met onze support.

Potentiaalcompensatie in het waterbed

Bij aanraking van de partner of van het bed kriebelt het.

Oorzaak:
(a) Verwarmingselement foutief geïnstalleerd, met tekst naar beneden. (b) Randaarde/aarding op de stroomkringloop of op de stroomverdeler ontbreekt/is niet aangesloten.

Maatregel:
(bij a) Het verwarmingselement volgens de bedieningshandleiding installeren. (bij b) Contacteer uw elektrische vakman resp. uw dealer of onze support.

De LED van de analoge sturing knippert frequent

Temperatuur in het bed is onveranderd/klopt.

Oorzaak:
(a) Precieze temperatuurmeting, geen hysterese (klein verschil tussen in- en uitschakeltemperatuur).

Maatregel:
(bij a) Geen maatregel nodig. Noch de levensduur wordt beïnvloed, noch het energieverbruik wordt verhoogd.

FI-veiligheidschakelaar van de stroomkringloop valt uit

Altijd wanneer de verwarming ingeschakeld wordt

Oorzaak:
(a) Verwarmingselement door massieve knik in het verwarmingsoppervlak beschadigd. (b) De geaccumuleerde lekstromen van alle elektrische toestellen zijn te hoog.

Maatregel:
(bij a) Verwarmingselement vervangen resp. dealer of onze support contacteren. (bij b) Contact opnemen met uw elektrische vakman resp. uw dealer of onze support.

IQ Carbon werkt niet met de netvrijschakeling

De verwarming werkt slechts kortstondig resp. de netvrijschakelaar schakelt niet uit.

Oorzaak:
(a) De netvrijschakelaar moet eventueel gejusteerd worden.

Maatregel:
(bij a) Contacteer onze support.
Erfahrungen & Bewertungen zu T. B. D. GmbH - Carbon Heater T. B. D. GmbH - Carbon Heater hat 4,67 von 5 Sterne | 116 Bewertungen auf ProvenExpert.com